Xem Hướng Xuất Hành Đầu Cho Tuổi Dần Năm 2022

Sinh năm 1950: Tuổi Canh Dần
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 11 giờ đến 15h tính theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1962: Tuổi Nhâm Dần
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 11 giờ đến 1h tính theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1974: Tuổi Giáp Dần
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 3 giờ đến 7 giờ sáng theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1986: Tuổi Bính Dần
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1998: Tuổi Mậu Dần
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng Bắc để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần


# Xem thêm