Tuổi Tỵ Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Tỵ hợp với tuổi nào?

– Tuổi Tỵ sinh các năm: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 đều Hợp với các tuổi: Sửu, Dậu

– Tam Hợp: đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi Tỵ hợp với tuổi Sửu (con Trâu) và tuổi Dậu (con Gà)

2. Tuổi Tỵ khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Tỵ sinh các năm: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Dần, Thân, Hợi

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi Tỵ nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi” vì thế Tuổi Tỵ khắc/kỵ tuổi Dần (con Cọp) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Hợi (con Lợn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *