Tuổi Tý Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Tý hợp với tuổi nào?

– Tuổi Tý sinh các năm: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều Hợp với các tuổi: Thìn và Thân

– Tam Hợp: đó là ” Thân Tý Thìn”. Theo các cụ xưa cho rằng 3 tuổi con giáp này rất hợp với nhau. Tuổi Tý hợp với tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Thân (con Khỉ).

2. Tuổi Tý khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Tý sinh các năm: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Ngọ, Mão, Dậu

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, vì thế tuổi tí nằm trong tứ xung “Tý, Ngọ, Mão, Dậu” vì thế Tuổi Tý khắc/kỵ tuổi Mão (con Mèo), tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Dậu (con Gà).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *