Tuổi Tý Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Tý hợp với tuổi nào?

– Tuổi Tý sinh các năm: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều Hợp với các tuổi: Thìn và Thân

– Tam Hợp: đó là ” Thân Tý Thìn”. Theo các cụ xưa cho rằng 3 tuổi con giáp này rất hợp với nhau. Tuổi Tý hợp với tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Thân (con Khỉ).

2. Tuổi Tý khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Tý sinh các năm: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Ngọ, Mão, Dậu

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, vì thế tuổi tí nằm trong tứ xung “Tý, Ngọ, Mão, Dậu” vì thế Tuổi Tý khắc/kỵ tuổi Mão (con Mèo), tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Dậu (con Gà).


# Xem thêm