Tuổi Thìn Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Thìn hợp với tuổi nào?

– Tuổi Thìn sinh các năm: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 đều Hợp với các tuổi: Tý và Thân

– Tam Hợp: đó là Thân, Tý, Thìn. Tuổi Thìn hợp với tuổi Tí (con Chuột) và tuổi Thân (con Khỉ).

2. Tuổi Thìn khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Thìn sinh các năm: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 đều Khắc/Kỵ với các tuổi: Tuất, Sửu, Mùi

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi Thìn nằm trong tứ xung “Thìn, Tuất, Sửu, Mùi” vì thế Tuổi Thìn khắc/kỵ tuổi Sửu (con Trâu) , tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất (con Chó).


# Xem thêm