Tuổi Thân Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Thân hợp với tuổi nào?

– Tuổi Thân sinh các năm: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 đều Hợp với các tuổi: Tý và Thìn

– Tam Hợp: đó là Thân(Khỉ), Tý(chuột), Thìn(rồng). Tuổi Khỉ hợp với tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Tí (con Chuột).

2. Tuổi Thân khắc/Kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Thân sinh các năm: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 đều Khắc/Kỵ với các tuổi: Dần, Tỵ, Hợi

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi thân nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi” chả thế mà các cụ xưa có nguyên câu “Dần thân tỵ hợi tứ hành xung” vì thế Tuổi Khỉ khắc/kỵ tuổi Dần (con Cọp) , tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Hợi (con Heo).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *