Tuổi Sửu Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Sửu hợp với tuổi nào?

– Tuổi Sửu sinh các năm: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 đều Hợp với các tuổi: Tỵ và Dậu

– Tam Hợp: đó là Tỵ, Dậu, Sửu Tuổi Sửu hợp với tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Dậu (con Gà).

2. Tuổi Sửu khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Sửu sinh các năm: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Thìn, Tuất, Mùi

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, vì thế tuổi Sửu nằm trong tứ xung “Thìn, Tuất, Sửu, Mùi” vì thế tuổi sửu khắc/kỵ tuổi Thìn (con Rồng) , tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất(con Chó).


# Xem thêm