Tuổi Ngọ Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Cây Nào Hợp Tuổi?

1. Sinh năm Giáp Ngọ: 1954 và 2014, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Ngọ mệnh Kim hợp với cây: Bạch mã hoàng tử, Lan chỉ, Lan tuyết, Bạch Lan, Ngọc ngân, Ngân Hậu, cây đuôi công, Bách thủy tiên, Lan ý, cẩm nhung trắng, Kim Cửu ly hương

2. Sinh năm Nhâm Ngọ: 1942 và 2002, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Tuổi Ngọ mệnh Mộc hợp với cây: Đế vương xanh, vạn niên thanh bò (xanh), ngũ gia bì (lá xanh), Trúc nhật, Cây Kim Ngân.

3. Sinh năm Bính Ngọ: 1966 và 2026, Ngũ hành thuộc mệnh Thủy.
– Tuổi Ngọ mệnh Thủy hợp với cây: Phát Tài núi, Phát tài núi ngọn, Cây Kim Tiền, Cau Phú quý, Trúc Mây, Trúc hawai, Vạn Niên thanh cột, Tùng, Bách, Hồ đào, lan bình rượu, Trúc Bách Hợp, Trầu bà tay phật.

4. Sinh năm Mậu Ngọ: 1978 và 2038, Ngũ hành thuộc mệnh Hỏa.
– Tuổi Ngọ mệnh Hỏa hợp với cây: Cây phong lá đỏ, Chuối hoàng yến, cây SaPhia, Cây phú quý, Đế Vương Đỏ, Cây Huyết dụ, Cây đa búp đỏ, Cây Vạn lộc, Cây bao thanh thiên, cây bướm đêm, Cây hồng môn.

5. Sinh năm Canh Ngọ: 1930 và 1990, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Tuổi Ngọ mệnh Thổ hợp với cây: Lưỡi hổ viền vàng, Thiết mộc lan, Thiết mộc lan ghép (sọc vàng), trầu bà đế vương vàng, vạn niên thanh bò đốm vàng, Đại niên thanh, cau vàng, lan hồ điệp ( hoa vàng).


# Xem thêm