Tuổi Mùi Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Cây Nào Hợp Tuổi?

1. Sinh năm Ất Mùi: 1955 và 2015, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Mùi mệnh Kim hợp với cây: Bạch mã hoàng tử, Lan chỉ, Lan tuyết, Bạch Lan, Ngọc ngân, Ngân Hậu, cây đuôi công, Bách thủy tiên, Lan ý, cẩm nhung trắng, Kim Cửu ly hương

2. Sinh năm Quý Mùi: 1943 và 2003, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Tuổi Mùi mệnh Mộc hợp với cây: Đế vương xanh, vạn niên thanh bò (xanh), ngũ gia bì (lá xanh), Trúc nhật, Cây Kim Ngân.

3. Sinh năm Đinh Mùi: 1967 và 2027, Ngũ hành thuộc mệnh Thủy.
– Tuổi Mùi mệnh Thủy hợp với cây: Phát Tài núi, Phát tài núi ngọn, Cây Kim Tiền, Cau Phú quý, Trúc Mây, Trúc hawai, Vạn Niên thanh cột, Tùng, Bách, Hồ đào, lan bình rượu, Trúc Bách Hợp, Trầu bà tay phật.

4. Sinh năm Kỷ Mùi: 1979 và 2039, Ngũ hành thuộc mệnh Hỏa.
– Tuổi Mùi mệnh Hỏa hợp với cây: Cây phong lá đỏ, Chuối hoàng yến, cây SaPhia, Cây phú quý, Đế Vương Đỏ, Cây Huyết dụ, Cây đa búp đỏ, Cây Vạn lộc, Cây bao thanh thiên, cây bướm đêm, Cây hồng môn.

5. Sinh năm Tân Mùi: 1931 và 1991, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Tuổi Mùi mệnh Thổ hợp với cây: Lưỡi hổ viền vàng, Thiết mộc lan, Thiết mộc lan ghép (sọc vàng), trầu bà đế vương vàng, vạn niên thanh bò đốm vàng, Đại niên thanh, cau vàng, lan hồ điệp ( hoa vàng).


# Xem thêm