Tuổi Mão Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Cây Nào Hợp Tuổi?

1. Sinh năm Quý Mẹo: 1963 và 2023, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Mẹo mệnh Kim hợp với cây: Bạch mã hoàng tử, Lan chỉ, Lan tuyết, Bạch Lan, Ngọc ngân, Ngân Hậu, cây đuôi công, Bách thủy tiên, Lan ý, cẩm nhung trắng, Kim Cửu ly hương

2. Sinh năm Tân Mẹo: 1951 và 2011, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Tuổi Mẹo mệnh Mộc hợp với cây: Đế vương xanh, vạn niên thanh bò (xanh), ngũ gia bì (lá xanh), Trúc nhật, Cây Kim Ngân.

3. Sinh năm Ất Mẹo: 1915 và 1975, Ngũ hành thuộc mệnh Thủy.
– Tuổi Mẹo mệnh Thủy hợp với cây: Phát Tài núi, Phát tài núi ngọn, Cây Kim Tiền, Cau Phú quý, Trúc Mây, Trúc hawai, Vạn Niên thanh cột, Tùng, Bách, Hồ đào, lan bình rượu, Trúc Bách Hợp, Trầu bà tay phật.

4. Sinh năm Đinh Mẹo: 1927 và 1987, Ngũ hành thuộc mệnh Hỏa.
– Tuổi Mẹo mệnh Hỏa hợp với cây: Cây phong lá đỏ, Chuối hoàng yến, cây SaPhia, Cây phú quý, Đế Vương Đỏ, Cây Huyết dụ, Cây đa búp đỏ, Cây Vạn lộc, Cây bao thanh thiên, cây bướm đêm, Cây hồng môn.

5. Sinh năm Kỷ Mẹo: 1939 và 1999, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Tuổi Mẹo mệnh Thổ hợp với cây: Lưỡi hổ viền vàng, Thiết mộc lan, Thiết mộc lan ghép (sọc vàng), trầu bà đế vương vàng, vạn niên thanh bò đốm vàng, Đại niên thanh, cau vàng, lan hồ điệp ( hoa vàng).


# Xem thêm