Tuổi Mão Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Mão hợp với tuổi nào?

– Tuổi Mẹo sinh các năm: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 đều Hợp với các tuổi: Mùi và Hợi

– Tam Hợp: đó là Hợi, Mão, Mùi. Tuổi Mão hợp với tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Hợi (con Heo).

2. Tuổi Mão khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Mẹo sinh các năm: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Tý, Ngọ, Dậu

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi Mão nằm trong tứ xung “Tý, Ngọ, Mão, Dậu” vì thế Tuổi Mão khắc/kỵ tuổi Tí (con Chuột) , tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Dậu (con Gà).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *