Tuổi Dậu Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Dậu hợp với tuổi nào?

– Tuổi Dậu sinh các năm: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 đều Hợp với các tuổi: Tỵ và Sửu

– Tam Hợp: đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi Dậu hợp với tuổi Sửu (con Trâu) và tuổi Tỵ (con Rắn).

2. Tuổi Dậu khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Dậu sinh các năm: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 đều Khắc/Kỵ với các tuổi: Tý, Mão, Ngọ

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi dậu nằm trong tứ xung “Tí, Dậu, Mão, Ngọ ” vì thế Tuổi Dậu khắc/kỵ tuổi Tí (con Chuột) , tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Ngọ (con Ngựa).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *