Người Tuổi Hợi Hợp Với Màu Nào? Kỵ Những Màu Gì?

1. Sinh năm Tân Hợi: 1971 và 2031, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Hợi mệnh Kim hợp với các màu: Vàng, Trắng, Nâu đất
– Tuổi Hợi mệnh Kim kỵ với vác màu: Đỏ, Cam, Hồng

2. Sinh năm Kỷ Hợi: 1959 và 2019, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Tuổi Hợi mệnh Mộc hợp với các màu: Đen, Xanh dương, Xanh dương nhạt, Xanh lá cây
– Tuổi Hợi mệnh Mộc kỵ với các màu: Vàng sậm, Nâu đất, Trắng bạc, Vàng nhạt

3. Sinh năm Quý Hợi: 1983 và 2043, Ngũ hành thuộc mệnh Thủy.
– Tuổi Hợi mệnh Thủy hợp với các màu: Xanh da trời, Đen, Trắng
– Tuổi Hợi mệnh Thủy kỵ với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu đất, Nâu nhạt

4. Sinh năm Ất Hợi: 1995 và 2055, Ngũ hành thuộc mệnh Hỏa.
– Tuổi Hợi mệnh Hỏa hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Xanh lá cây
– Tuổi Hợi mệnh Hỏa kỵ với các màu: Đen, Xám, Xanh biển sẫm, Vàng, Nâu đất

5. Sinh năm Đinh Hợi: 1947 và 2007, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Tuổi Hợi mệnh Thổ hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu
– Tuổi Hợi mệnh Thổ kỵ với các màu: Xanh lục đậm, Xanh da trời, Xanh lá cây


# Xem thêm