Xem Ngày Tháng Sinh Của 12 Cung Hoàng Đạo Chính Xác

12 cung hoàng đạo bao gồm: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Cụ thể các ngày tháng sinh của các cung hoàng đạo này như sau:

1. Bạch Dương: Từ ngày 21/03 tới ngày 20/4.

2. Kim Ngưu: Từ ngày 21/4 tới ngày 20/5.

3. Song Tử: Từ ngày 21/5 tới ngày 21/6.

4. Cự Giải: Từ ngày 22/6 tới ngày 22/7.

5. Sư Tử: Từ ngày 23/7 tới ngày 22/8.

6. Xử Nữ: Từ ngày 23/8 tới ngày 22/9.

7. Thiên Bình: Từ ngày 23/9 tới ngày 23/10.

8. Bọ Cạp: Từ ngày 24/10 tới ngày 22/11.

9. Nhân Mã: Từ ngày 23/11 tới ngày 21/12.

10. Ma Kết: Từ ngày 22/12 tới ngày 19/1.

11. Bảo Bình: Từ ngày 20/1 tới ngày 18/2.

12. Song Ngư: Từ ngày 19/2 tới ngày 20/3.

Với những giải thích rõ rằng trên, các bạn có thể biết chính xác ngày tháng sinh cung hoàng đạo của mình.


# Xem thêm