Gia Chủ Tuổi Tý Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1960 – Canh Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Tý
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1968, 1992, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Tỵ: 1965, 1941, 2001
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Thìn: 1940, 2000

# Sinh năm 1972 – Nhâm Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Tý
– Tuổi Thìn: 1940, 1952, 1964, 2000, 2012
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2013, 2001
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1992, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017

# Sinh năm 1984 – Giáp Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Tý
– Tuổi Thìn: 1952, 1976, 2012
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1968, 1992, 2016
– Tuổi Tỵ: 1953, 1977, 2013
– Tuổi Tuất: 1946, 2006

# Sinh năm 1996 – Bính Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Tý
– Tuổi Tỵ: 1941, 1989, 2001
– Tuổi Dậu: 1969, 1981, 1993
– Tuổi Thân: 1956, 1968, 1992, 2016
– Tuổi Thìn: 1940, 1988, 2000


# Xem thêm