Gia Chủ Tuổi Tỵ Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1953 – Quý Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Tỵ
– Tuổi Dậu: 1933, 1945, 1969, 1981, 1993, 2005
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Sửu: 1973, 1985
– Tuổi Thìn: 1940, 2000
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Thân: 1932, 1992

# Sinh năm 1965 – Ất Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Tỵ
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1981, 1993, 2017
– Tuổi Sửu: 1949, 1973, 2009
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Tỵ: 1977

# Sinh năm 1977 – Đinh Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Tỵ
– Tuổi Sửu: 1949, 1985, 2009
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1965
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Thân: 1932, 1992

# Sinh năm 1989 – Kỷ Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ
– Tuổi Dậu: 1957, 1969, 1981, 1993, 2017
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mùi: 1979

# Sinh năm 2001 – Tân Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Tỵ
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Sửu: 1949, 1961, 2009
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Mão: 1939, 1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *