Gia Chủ Tuổi Tuất Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1958 – Mậu Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Tuất
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Ngọ: 1966, 1978
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Dậu: 1957, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979

# Sinh năm 1970 – Canh Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Tuất
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1998
– Tuổi Ngọ: 1930, 1978, 1990
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Mão: 1939, 1999

# Sinh năm 1982 – Nhâm Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Tuất
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Dần: 1962, 1950, 2010
– Tuổi Ngọ: 1942, 1954, 2002, 2014
– Tuổi Dậu: 1933, 1993
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Hợi: 1971
– Tuổi Thân: 1932, 1992
– Tuổi Mão: 1963

# Sinh năm 1994 – Giáp Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Tuất
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1986, 1998
– Tuổi Tỵ: 1977, 1989
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Ngọ: 1942, 1978, 2002
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tuất: 1946, 2006


# Xem thêm