Gia Chủ Tuổi Thìn Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1952 – Nhâm Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Thìn
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Thân: 1932, 1980 1992
– Tuổi Dậu: 1933, 1981, 1993
– Tuổi Tý: 1972, 1984
– Tuổi Thìn: 1940, 2000
– Tuổi Hợi: 1971
– Tuổi Dần: 1962

# Sinh năm 1964 – Giáp Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Thìn
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1992, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1977, 1989
– Tuổi Tý: 1972
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thìn: 1976

# Sinh năm 1976 – Bính Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Thìn
– Tuổi Tý: 1948, 1984, 2008
– Tuổi Thân: 1956, 1968, 2016
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 2001
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Dậu: 1969

# Sinh năm 1988 – Mậu Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Thìn
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 1996, 2008
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Dậu: 1957, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1953, 2013
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979

# Sinh năm 2000 – Canh Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Thìn
– Tuổi Thân: 1968, 1992
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Tý: 1948, 1960, 2008
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1998


# Xem thêm