Gia Chủ Tuổi Thân Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1956 – Bính Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Thân
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Thìn: 1964, 1976, 1988
– Tuổi Tỵ: 1965, 1989
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Sửu: 1949, 2009

# Sinh năm 1968 – Mậu Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Thân
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Thìn: 1940, 1976, 2000
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Ngọ: 1978

# Sinh năm 1980 – Canh Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Thân
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Tỵ: 1953, 1965, 1989, 2013
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Thìn: 1952, 1988, 2012
– Tuổi Dậu: 1933, 1993

# Sinh năm 1992 – Nhâm Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Thân
– Tuổi Tý: 1960, 1984
– Tuổi Thìn: 1940, 1952, 1976, 2000, 2012
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1977, 2001, 2013
– Tuổi Dậu: 1969, 1993


# Xem thêm