Gia Chủ Tuổi Sửu Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1961 – Tân Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Sửu
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 1989, 2001
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Sửu: 1949, 2009

# Sinh năm 1973 – Quý Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Sửu
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 1989, 2001, 2013
– Tuổi Dậu: 1933, 1945, 1957, 1981, 1993, 2005, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978

# Sinh năm 1985 – Ất Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Sửu
– Tuổi Dậu: 1945, 1957, 1969, 1993, 2005, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 1977, 2001, 2013
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006

# Sinh năm 1997 – Đinh Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Sửu
– Tuổi Dậu: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 1989, 2001
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Thân: 1932, 1992


# Xem thêm