Gia Chủ Tuổi Mùi Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1955 – Ất Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Mùi
– Tuổi Mão: 1939, 1963, 1999
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Tỵ: 1953, 1977, 2013
– Tuổi Hợi: 1947, 1983, 2007
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006

# Sinh năm 1967 – Đinh Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Mùi
– Tuổi Tỵ: 1941, 1989, 2001
– Tuổi Hợi: 1959, 1971, 2019
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Thân: 1932, 1992
– Tuổi Mão: 1939, 1963, 1999
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993

# Sinh năm 1979 – Kỷ Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Mùi
– Tuổi Mão: 1939, 1987, 1999
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Tỵ: 1977
– Tuổi Dậu: 1957, 1969, 2017
– Tuổi Hợi: 1947, 2007

# Sinh năm 1991 – Tân Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Mùi
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mão: 1939, 1963, 1999
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Hợi: 1971

# Sinh năm 2003 – Quý Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Mùi
– Tuổi Hợi: 1935, 1971, 1983, 1995
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2001, 2013
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Dậu: 1933, 1993


# Xem thêm