Gia Chủ Tuổi Mão Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1951 – Tân Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Mão
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Tỵ: 1953, 1989, 2013
– Tuổi Hợi: 1959, 1983, 2019

# Sinh năm 1963 – Quý Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Mão
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2001, 2013
– Tuổi Mùi: 1931, 1955, 1991, 2015
– Tuổi Hợi: 1971, 1983
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Dậu: 1933, 1993

# Sinh năm 1975 – Ất Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Mão
– Tuổi Dậu: 1933, 1993
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Thân: 1932, 1992
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Mùi: 1943, 1955, 2003, 2015
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Hợi: 1971

# Sinh năm 1987 – Đinh Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Mão
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tỵ: 1965, 1989
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Hợi: 1959, 1995, 2019
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Thân: 1968

# Sinh năm 1999 – Kỷ Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Mão
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Hợi: 1971
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Dậu: 1957, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Tuất: 1970


# Xem thêm