Gia Chủ Tuổi Dần Chọn Người Xông Đất 2022, Xông Nhà 2022

# Sinh năm 1950 – Canh Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Dần
– Tuổi Ngọ: 1942, 1978, 2002
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tuất: 1958, 1982, 2018
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Tỵ: 1965

# Sinh năm 1962 – Nhâm Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Dần
– Tuổi Ngọ: 1930, 1954, 1990, 2014
– Tuổi Dậu: 1933, 1945, 1969, 1993, 2005
– Tuổi Tuất: 1934, 1946, 1970, 1982, 1994, 2006
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001

# Sinh năm 1974 – Giáp Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Dần
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Ngọ: 1942, 1954, 1966, 2002, 2014
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Tuất: 1946, 1970, 2006
– Tuổi Tỵ: 1989

# Sinh năm 1986 – Bính Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Dần
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Tuất: 1946, 1958, 1994, 2018, 2006
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mão: 1939, 1999
– Tuổi Tỵ: 1989

# Sinh năm 1998 – Mậu Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Dần
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Tuất: 1946, 1970, 2006
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 2008


# Xem thêm