Đừng Cố Níu Giữ Những Gì Xa Tầm Với, Mây Của Trời Cứ Để Gió Cuốn Đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *