Bài Thơ Ước Mơ Của Tý

Mẹ! Mẹ ơi!
Con học giỏi
Mẹ Tý hỏi:
Giỏi làm gì?

Tý thầm thì:
“Con sẽ đi
Làm cảnh sát
Con đứng gác

Ngã tư đàng
Để người sang
An toàn mãi
Này dừng lại

Đèn đỏ rồi!
Đi chậm thôi
Đèn vàng đấy!
Đi thoải mái

Đèn xanh mà!”
Mẹ cười xòa
Khen Tý giỏi
Tý phấn khởi

Cười ha ha!
Nhảy quanh nhà:
“Tý sẽ là
Anh cảnh sát!”


# Xem thêm