Bài Thơ Tắm Mưa

Mưa rồi! Em rủ bạn
Ùa ra sân tắm chơi

Vật nhau cho bẩn người
Giơ lưng nhờ mưa dội

Cóc bé và cóc cụ
Đua nhau nhảy mừng vui

Cây cối và nhà cửa
Cũng hả hê reo cười…

Nhà tắm ta rộng quá
Mênh mông bốn chân trời

Nước mát tắm sao hết
Cả một trời mưa rơi


# Xem thêm