Bài Thơ Rau Ngót Rau Đay

Nấu canh ăn mát
Là nắm rau đay
Mát ruột mới hay
Là mớ rau ngót

Muốn có vị ngọt
Nấu với cá tôm
Canh ăn với cơm
Trẻ nào cũng thích.


# Xem thêm