Bài Thơ Mưa (Trần Đăng Khoa)

Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra

Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp

Gà con
Rối rít tìm nơi
Ẩn nấp
Ông trời

Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm

Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô

Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai

Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc

Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn

Trọc lốc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc

Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười

Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi

Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa

Lộp bộp
Lộp bộp…
Rơi
Rơi…

Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt

Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về

Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa…


# Xem thêm