Bài Thơ Mèo Sợ Chuột

Mèo vừa ngủ dậy
Mắt còn lim dim
Nhìn lên chồng sách
Thấy chuột nằm im

Chuột không run rẩy
Vẫn cứ nằm lì
Mèo nghĩ: “Gan thật!
Thấy mình… không đi”

Mèo rung râu mép
Đưa tay doạ mồi
Chuột vẫn bình tĩnh
Nhe răng mỉm cười

Mèo bèn nổi cáu
Định vồ chuột ngay
Nhưng rồi nghĩ lại
Phải “chơi” kiểu này

Lấy tay rút sách
Rồi xô cả chồng
Cho chuột lộn cổ
Vẹo đầu, ê mông

Bỗng xoạc một tiếng
Sách nhào xuống theo
Chuột ta nhảy phóc
“Bốp” ngay đầu mèo

Mèo co chân chạy
Chuột liền lăn theo
Run như cầy sấy
Mèo ta bay vèo

Ngỡ chuột có võ
Tung chiêu lộn vòng
Mới hay mèo sợ
“Thằng chuột nhồi bông!”


# Xem thêm