Bài Thơ Lời Chào Của Hoa

Hoa còn ngái ngủ
Ong đã đến rồi
Dậy mau đi chứ
Kìa ông mặt trời!

Hoa bừng mở mắt
Xin chào bạn Ong!
Hoa liền dâng mật
Thơm ngát cánh rừng

Suốt ngày mê mải
Cánh Ong bồn chồn
Từng li mật ấy
Đong đầy tổ thơm.


# Xem thêm