Bài Thơ Làm Quen Chữ Số

Mặt trời chỉ có một
Mọc lên để làm ngày
Người có hai bàn tay
Sinh ra mà làm việc

1 sau và 2 trước
Kìa, 3 bánh xích lô
Giấc ngủ cùng giấc mơ
4 chân giường nâng đỡ.

Lá cờ tươi màu đỏ
Nở năm cánh sao vàng
Con xúc xắc lăn tăn
Vuông vuông đều 6 mặt.

Thứ hai đến chủ nhật
Tuần lễ có bảy ngày
Bác cua càng đến hay
8 chân bò ngang thế?

Các bạn ơi nhớ nhé
Sau 8 đến 9, 10
Lại đây học cho vui
Mặt trời chỉ có 1.


# Xem thêm