Bài Thơ Hỏi Cái Kẹo

Kẹo ơi kẹo có biết chăng?
Ăn xong, đi ngủ, sún răng mất rồi!
Kẹo cười: tại bạn đấy thôi
Chứ không phải lỗi tại tôi ngọt ngào.


# Xem thêm