Bài Thơ Em Yêu Chú Bộ Đội

Em yêu chú bộ đội
Canh giữ nơi đảo xa
Biển gầm vang dữ dội
Vẫn vang lừng tiếng ca

Em thương chú bộ đội
Canh giữ nơi đảo xa
Dù phong ba bão táp
Tiếng hát càng vang xa

Nhớ em nhớ!
Thương em thương!
Vì non sông đất nước
Nên chú phải xa nhà.


# Xem thêm