Bài Thơ Của Chung

Cái bàn nho nhỏ
Cái ghế xinh xinh
Của lớp chúng mình
Để ngồi học đấy

Ta không vẽ bậy
Không viết lung tung
Vì là của chung
Giữ gìn cẩn thận.


# Xem thêm