Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần

Con Ong bé nhỏ chuyên cần
Mải mê bay khắp đồng gần, rừng xa
Ong đi tìm hút nhụy hoa
Về tìm mật ngọt thật là đáng khen.


# Xem thêm