Bài Thơ Con Mưa (Đồng Dao Cơn Mưa)

Cơn mưa đằng đông
Vừa trông vừa chạy
Cơn mưa đằng tây
Mưa dây bão giật

Cơn mưa đằng nam
Vừa làm vừa ăn
Cơn đằng bắc
Lắc rắc vài hạt.


# Xem thêm