Bài Thơ Có Chú Gà Con

Chú gà con chân cứng
Chạy theo mẹ một hồi
Bỗng nhiên thấy vỏ trứng
Vội tìm về tận nơi

Ở trong ấy ấm áp
Chú muốn vào nằm chơi
Chui mấy lần không được
Nghe lạo xạo, rơi rơi

Gà mẹ quay lại hỏi:
Làm gì đấy con ơi?
Mặt gà con phụng phịu:
Vỏ trứng vỡ mất rồi!


# Xem thêm