Bài Thơ Chuồn Chuồn (Phạm Hổ)

Chiếc máy bay bé tẹo
Nhìn kỹ thật đáng yêu
Cánh mỏng hơn cả lụa
Bay không một tiếng kêu

Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
Sân bay: Một lá lúa.


# Xem thêm