Bài Thơ Chúc Cảnh Sát Giao Thông

Đầu đội kê pi
Tay đeo găng trắng
Mặc cho trời nắng
Giữa ngã tư đường

Gậy chỉ bốn phương
Người người đi đúng
Gậy đưa thẳng đứng
Mọi hướng dừng ngay

Khi chú dang tay
Hai chiều xuôi ngược
Phía sau, phía trước
Đừng ngại chờ lâu

Mọi người nhắc nhau
Đợi tay chú chỉ.


# Xem thêm