Bài Thơ Chú Bộ Đội Hành Quân Trong Mưa

Mưa rơi, mưa rơi,
Lộp bộp, lộp bộp.
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi.

Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới

Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.

Mưa rơi, mưa rơi.
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.


# Xem thêm