Bài Thơ Cháu Yêu Chú Bộ Đội

Cháu yêu chú bộ đội
Thắm tươi mầu áo xanh
Như mầu lá trên cành
Như mầu xanh rêu đá

Cháu thương chú vất vả
Khi canh giữ đảo xa
Chẳng được về thăm nhà
Lúc tuần tra biên giới

Giá rét mùa đông tới
Áo chú đủ ấm không
Ngủ có đắp chăn bông
Như ở nhà cháu nhỉ

Cháu sẽ luôn chăm chỉ
Học tập và chăm ngoan
Lớn lên cháu sẽ làm
Chú bộ đội dũng cảm


# Xem thêm