Bài Thơ Cầu Vào Lớp

Con đường vào lớp
Rãnh nước bắc ngang
Nhiều bạn bước sang
Trượt chân suýt ngã.

Thanh gỗ vừa quá
Bắc lên làm cầu.
Cô giáo đi qua
Dừng chân rất lâu.

Cô khen các cháu
Biết làm lấy cầu,
Đỡ phải dìu nhau
Bước qua khó nhọc.

Các cháu gắng học
Sau lớn bằng cô
Sẽ được tha hồ
Bắc cầu xe chạy.

Các cháu nhớ lấy:
Làm chủ nước nhà
Chẳng phải đâu xa,
Ngay từ việc nhỏ.


# Xem thêm