Bài Thơ Cảm Ơn! Không Có Gì

Ai giúp bé, nhớ nói “Cảm ơn”
Bé giúp ai, trong lòng vui vẻ
Được cảm ơn, nói “Không có gì”
Bé ngoan ngoãn, vui lòng cha mẹ.


# Xem thêm