Bài Thơ Bé Ơi

Bé này, bé ơi!
Đừng chơi đất cát
Hãy vào bóng mát
Khi trời nắng to

Sau lúc ăn no
Đừng cho chân chạy
Buổi sáng ngủ dậy
Rửa mặt đánh răng

Sắp đến bữa ăn
Rửa tay đã nhé!
Bé ơi, bé này…


# Xem thêm