Bài Thơ Bé Học Luật Giao Thông

Sáng nay học luật giao thông
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đẹp ghê!
Đèn vàng: chầm chậm lại nghe
Đừng có chạy nữa, kẻo xe đụng vào
Đèn đỏ: ta dừng ngay nào
Đèn xanh bật sáng: đi mau tức thì!
Đường đen- vạch trắng phẳng lì
Bên phải, bên trái, bé đi bên nào?
Lề phải là lối bé vào
Tung tăng vui vẻ, đi nào bé ơi!


# Xem thêm